Central Åderupvej

Central Kanalvej

Central Ny Holsted

Central Ejlersvej

Central H.C. Andersensvej

Drift- og administration Maglemølle 62

Maglemølle set fra Kanalen

Transmissionsledning Dyssegårdsparken

Udvidelse af fjernvarmeområdet  Grimstrup 2020

Åderup 2021