Miljø og brændsel (Fjernvarmedeklaration)

Næstved Fjernvarme leverer grøn fjernvarme. Vi udleder 107 g CO2 pr. kWh hvilket efter Energistyrelsens lovpligtige rangeringsmodel kategoriseres som grøn fjernvarme. Fjernvarmens nuværende udledning er 39% mindre end individuel varmepumpe og 109% mindre end et naturgasfyr.

Gennemføres projektforslaget om udvidelse af fjernvarmeområdet i perioden 2024 til 2028 i sin helhed reduceres fjernvarmens CO2-udledning med yderligere 10%. I samme periode vil andelen af vedvarende energi i fjernvarmesystemet stige fra 92,8% til 99,5%.

November 2023

Se tidligere fjernvarmedeklarationer her