Miljø og brændsel (Fjernvarmedeklaration)

Interesserer du dig for, hvordan Næstved Fjernvarme påvirker miljøet?

Udledningen af CO2 fra Næstved Fjernvarme er blevet opgjort til 37,4 kg/GJ leveret til forbrug, hvilket svarer til, at der bliver udledt 134,7 g pr. kWh som du bruger.

Med udledningen på 37,4 kg pr. GJ hører vi til kategorien af grønne fjernvarmeselskaber, idet definitionen på grøn fjernvarmeproduktion er, at man udleder mindre end 38 kg CO2 pr. GJ leveret til forbrug.

Se Næstved Fjernvarmes Fjernvarmedeklaration i skemaet herunder, hvor du også kan se brændselsfordeling og andel vedvarende energi

 

11. januar 2023