Ofte stillede spørgsmål/svar

 

Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme frem for anden opvarmning?
Skifter du fra at opvarme med olie, el eller naturgas er du med til at nedbringe CO2-udslippet, samtidig med at du årligt sparer på din varmeregning.


Jeg er i tvivl om fjernvarme er en god ide for mig
Kontakt Næstved Fjernvarme for at få lavet en økonomisk beregning for din ejendom. Du har også mulighed for at få et møde med vores energirådgiver.


Hvornår kan jeg blive tilsluttet?
Hvis du bor i et område, hvor vi i forvejen har hovedledning i vejen, kan du sædvanligvis blive tilsluttet indenfor 1 måned, men ved stor efterspørgsel eller hvis vejret er en hindring, må der forventes at gå længere tid.
I områder hvor vi etablerer nye hovedledninger, kan du kontakte os for at få oplyst tidspunktet for mulig tilslutning.


Hvordan bliver jeg tilmeldt fjernvarmen?
Du underskriver de papirer vi har sendt til dig. Her skal du bl.a. tage stilling til, om du vil være andelshaver og om du vil abonnere på et tilslutningsanlæg Model B eller Model A – varmemesterordning.


Hvad er forskellen på andelshaver og ikke andelshaver?
Hvis du vælger ikke at være andelshaver er den eneste forskel, at du ikke har stemmeret på vores generalforsamling. Som andelshaver hæfter du ikke for selskabets gæld.


Hvordan får jeg fjernvarmestikket ind og hvor lang tid tager det?
Når vi modtager aftalen om at få fjernvarme retur i underskrevet stand, kontakter vi dig for et besøg så vi kan blive enige om, hvor i huset stikket skal føres ind. Herefter kan vi sædvanligvis etablere stikket indenfor 1 måned, men ved stor efterspørgsel eller hvis vejret er en hindring, må der forventes at gå længere tid. Anlægsarbejdet tager normalt 5 arbejdsdage og og reetablering vil ske efter ca. 2 måneder. 

Hvor meget fylder et fjernvarmeanlæg?

Vores fjernvarmeanlæg fylder lidt mindre end et naturgasfyr. 
Se målene på billedet.

 

Skal jeg bruge en speciel VVS-installatør?
Nej, du bestemmer selv, hvilken VVS-installatør du vil bruge til Model B. Det eneste krav vi stiller, er at det er en autoriseret VVS-installatør. Ved Model A står vi for VVS-installationen.


Hvad koster det at konvertere til fjernvarme?
Tilslutningsbidraget til Næstved Fjernvarme for et hus under 300 m2 fremgår af det, til enhver tid, gældende tarifblad, som findes på vores hjemmeside www.naestvedfjernvarme.dk.
Dertil kommer udgifter til at ændre fra hhv. oliefyr, elvarme eller naturgas. Her kan du vælge Model A, B eller C iht. fjernvarmeleveringsaftalen. Vælger du Model B eller C, er det en god ide at indhente tilbud fra minimum 2 VVS-installatører for at finde den billigste pris, da installationsarbejdet kan variere meget fra hus til hus.


Hvordan opsiger jeg aftalen med mit naturgas-selskab?
Opsigelse af gasaftalen skal ske direkte mellem dig og EVIDA på deres hjemmeside https://selvbetjening.evida.dk/login.
EVIDA orienterer det selskab, hvor du køber din gas fra, om afbrydelsen, hvorefter du automatisk vil modtage en slutopgørelse fra gasselskabet.

Du må ikke opsige din gasaftale før du hører fra os, dvs. modtager mail om, at gassen må opsiges.
Dette skyldes, at datoen for opsigelse skal planlægges nøje på din adresse.

Vejledning til opsigelse af gasforsyning finder du her https://evida.dk/media/tgwbwxs1/vejledning_opsigelse-af-gas_mitevida_.pdf.

Har du problemer med dit login eller har du andre spørgsmål, skal du ringe til EVIDA på telefon 7789 9000.
Deres åbningstider er: Mandag–Torsdag: 9 - 15 og fredag 9 – 13.

 

Kan jeg bruge mine gamle radiatorer, hvis jeg skifter til fjernvarme?
Ja.                                                                                          

 

Skal jeg stadig bruge min gamle varmtvandsbeholder?
Nej, i tilslutningsanlægget er der indbygget en gennemstrømningsvandvarmer, som giver varmt vand når du åbner for den varme hane. Den løber aldrig tør for varmt vand og er meget økonomisk i brug. Se nedenfor, hvordan du kan abonnere på et tilslutningsanlæg hos fjernvarmeselskabet. Ved større ejendomme, typisk over 700 m2, skal det vurderes om din varmtvandsbeholder skal genanvendes eller den skal udskiftes.

 

Kan jeg abonnere på en vekslerordning hos fjernvarmeselskabet?
Ja, fjernvarmeselskabet tilbyder sine kunder at abonnere på et tilslutningsanlæg med udeføler, hvorigennem varme samt varmt brugsvand leveres til ejendommens fordelingssystem. Ved større ejendomme installeres typisk en varmtvandsbeholder. Ved Model B udleveres tilslutningsanlægget til og installeres af ejendommens autoriserede VVS-installatør, udgiften hertil afholdes af ejeren. De tre abonnementstyper A-B-C er som beskrevet i fjernvarmeleveringsaftalen. Du skal til enhver tid selv sørge for at der er tilstrækkeligt vand på anlægget. Såfremt huset sælges og ny ejer ikke ønsker at fortsætte abonnementet, kan det opsiges som beskrevet nedenfor.

 

Hvor lang tid skal jeg undvære varme/varmt vand ved opsætning af tilslutningsanlæg?
Installationen kan normalt klares på 1 dag.

 

Kan jeg fravælge abonnement på tilslutningsanlægget?
Ja, abonnementet kan opsiges med 1 måneds varsel af ejeren og med 6 måneders varsel af Næstved Fjernvarme. Opsigelsen regnes for effektueret når en autoriseret VVS-installatør har returneret det intakte/fuldt funktionsdygtige tilslutningsanlæg til Næstved Fjernvarme. Udgiften til at nedtage anlægget afholdes af den som opsiger aftalen.

Jeg har cirkulation på mit varme vand, hvad gør jeg hvis jeg vælger et tilslutningsanlæg?
Cirkulationsledningen bibeholdes og tilsluttes anlægget.

 

Kan jeg have gulvvarme på badeværelset hele året?
Ja.

 

Kan jeg om sommeren lukke for mit varmesystem?
Ja, i tilslutningsanlægget kan vælges sommerdrift, så vil anlægget kun producere varmt vand.

 

Kan jeg fravælge fjernvarmen igen?
Bor du i en ejendom, hvor tilslutning har været frivillig, kan du udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtrædelsesvilkår er nærmere beskrevet i vedtægterne §5.

 

Revideret maj 2019
og senest okt. 2021