Ambassadør-korps

Hjælp fællesskabet med kommunikation om den grønne omstilling.

Næstved Fjernvarme har en stor kommunikationsopgave i at udbrede kendskabet til fjernvarme. Mange borgere skal på relativ kort tid sætte sig ind i Næstved Fjernvarmes tilbud om fjernvarme, herunder om det er et godt alternativ til andre varmekilder. Før fjernvarmen bliver en realitet skal mange borgere på en gang takke ja til fjernvarme. Det stiller store krav til kommunikationsindsatsen. Kommunikation i dag foregår på rigtig mange sociale platforme. Det er ikke muligt for Næstved Fjernvarme at være til stede alle steder. Vi er et forholdsvis lille fjernvarmeselskab med få ansatte, som har begrænset ressourcerne til opgaven.

Der er derfor behov for at borgere i lokalområdet vil engagere sig i kommunikationen til dels at italesætte fakta om fjernvarme og dels virke som katalysator for viden om fjernvarme og henvise deres naboer til relevante informationskilder, hvor borgerne kan få svar på deres spørgsmål og aflive myter. Ambassadørerne virker også som rådgivningsorgan for Næstved Fjernvarme, således vi med fælles hjælp får tilvejebragt et godt beslutningsgrundlag for den enkelte borger.

Ambassadør-korpset mødes efter behov i tidsrummet kl. 17.00 – 19.00.

Medlemmer af ambassadør-korpset er:

- Margit Oreby, Daddelvej - 

   tlf. 21670939, mail: margitoreby@hotmail.com

- Jasper Westrup, Halfdan Rasmussens Vej - 

   tlf. 40266029, mail: westrupjasper@gmail.com

- Morten Løjmand, Daddelvej

- Gert Johansen, Fodbygårdsvej

- Tony Olesen, Kalbyrisvej 

- Torben Ravn, Kalbyrisvej 

- Henrik Uhrenfeldt Lück, Kjærvej