Almindelige bestemmelser

 

Trådt i kraft den 1. januar 2022