Måleraflæsning

Gør det til en god vane at holde øje med måleren

For varmeforsyningens samlede økonomi, og dermed for forsyningens prisfastsættelse, er det af største betydning, at fjernvarmevandet får en god afkøling hos kunderne.

Afkølingen er forskellen mellem den temperatur, fjernvarmevandet kommer ind med (frem) og den temperatur, det forlader anlægget med (retur). I varmeperioden oktober til april skal det være muligt at afkøle mellem 30 og 40 grader.

Læs nærmere om din evne til at afkøle under punktet Afkøling og motivationstarif.


Aflæs måleren for en sikkerheds skyld

Et fjernvarmeanlæg er normalt problemfrit, men en ventil kan blive defekt, en måler kan svigte, eller en utæthed kan opstå. Så selv om det er sjældent, der opstår problemer med et varmeanlæg, som kan berøre det økonomiske mellemværende mellem varmeforsyningen og dig som kunde, er det absolut anbefalelsesværdigt, at forbruget kontrolleres regelmæssigt. Mindst én gang om ugen bør måleren aflæses.

 

Skulle der opstå problemer omkring et forbrug, er det godt at have dokumentation i form af regelmæssige aflæsninger.

Aflæs måleren i displayet og tryk yderligere tal (m3, timer, temperaturer mv.) frem på den grønne pil.


Du kan her hente aflæsningsskema til at printe ud - (dog er skemaet nok kun midlertidigt tilgængeligt).