Om Næstved Fjernvarme

En del af Næstveds lokalhistorie siden 1965. Læs mere om fjernvarmen, organisationen og historien bag

 

Fjernvarmen i Næstved

Vi vil være den enkelte borgers og virksomheds foretrukne leverandør af varme i Næstved.

Næstved Fjernvarme er et andelsselskab, hvor kunderne ejer virksomheden og de har derved stor indflydelse på virksomhedens drift. Fjernvarmen er non-profit og ejerformen giver kunderne en stor beskyttelse mod høje varmepriser.

Næstved Fjernvarme går en lys fremtid i møde, hvor vi udvider fjernvarmeområdet, så flere Næstved-borgere kan få glæde af den billige og grønne fjernvarme.

 

Organisation

Til dagligt drives værket af vores dedikerede medarbejdere.

Du finder en oversigt over alle vores medarbejdere, og hvad de laver nedenfor.

 

Bestyrelse

Der er max. 7 medlemmer i bestyrelsen, hvoraf 6 er andelshavere.

Du finder en oversigt over bestyrelsen og referater fra møder nedenfor.

 

Grøn fjernvarme

 

Ca. 95% af fjernvarmen kommer fra vedvarende energi fra overskudsvarme fra elproduktion. Planen er, at 99,5% af varmen skal komme fra vedvarende energikilder i 2028.

 

Strategi

Vi opdaterer vores strategiplan 1 gang om året.

 

Vedtægter og bestemmelser

Du finder vores aktuelle vedtægter og bestemmelser herunder.

 

Generalforsamling

Find referater og dokumenter fra Næstved Fjernvarmes generalforsamlinger.

 

Næstved Fjernvarme gennem tiden

 

Næstved Fjernvarme blev stiftet i januar 1965

Den 4. maj 1965 kunne formanden, landsretssagfører Konrad Hansen og borgmester Svend Hansen tage de første spadestik ved Åderupvej til nedgravning af fjernvarmerør, og hen over sommeren 1965 blev selve værket opført.

Den 5. oktober 1965 kunne borgmester Svend Hansen dreje på hanerne, så der strømmede varmt vand i rørene fra fjernvarmeværket til boliger på bl.a. Åderupvej, Vordingborgvej, Østergade, Riddergade, Købmagergade, Ærøvej, Manøvej og Danavej.

Energikilden i det nye fjernvarmeværk var fra dag 1 svær fuelolie, som på det tidspunkt kostede under 100 kr. pr. ton. I 1960´erne var oliepriserne så lave, at man stort set ikke en gang snakkede om dem!

I 1979 vedtog man i Næstved Kommune at gå med i et fælleskommunalt stort forbrændingsanlæg, FASAN, i dag AffaldPlus, som ved afbrænding af affald skulle kunne levere varme til fjernvarmeværket. FASAN blev
indviet i 1982 og begyndte at levere overskudsvarme til Næstved Varmeværk i 1983.

Da værket startede i 1965, var det med små 100 andelshavere
eller forbrugere, men siden har tilslutningen været støt stigende. 

Grundprincippet, som blev lagt i 1965, om billigst mulig varme til kunder er fortsat gældende og højaktuel den dag i dag.

Andelstanken som princip for organiseringen af Næstved Fjernvarme, hvor kunderne ejer deres eget selskab, står ligeledes meget stærkt i dag. Principper om miljøvenlig energiproduktion og stor forsyningssikkerhed er kommet til senere og er i dag ligeledes bærende grundelementer for driften af Næstved Fjernvarme.

 

Nyheder

Vores administration holder ferielukket

Vores administration holder ferielukket i perioden fra den 15. juli - 4.august 2024. Det betyder at vores telefoner er lukket, ligesom der er lu...

Vi modtager ikke målerdata på dit forbrug.

Vores leverandør af udstyret til hjemtagelse af malerdata lavede 30. juni en opdatering af deres system. Denne opdatering har desværre betydet, a...

Fupopkald, hvor vi benævnes.

Hvis du modtager opkald, med tilbud om besparelse pa fjernvarmen i Næstved og hvor der bedes om oplysninger som bankinformationer og cpr-nummer, s...
//