Vision, værdier, mål & strategi

Læs mere om vores målsætninger og vores planer for at nå dem

 

Vision

Næstved Fjernvarme vil være den enkelte borgers og virksomheds foretrukne leverandør af varme i Næstved.

 

Målsætning

  • Tilbyde en varmeløsning, der er mere konkurrencedygtig på pris og service end nogen andre alternativer.

  • Udvikle nye og mere miljørigtige og effektive former for produktion, distribution og forsyningssikkerhed.

  • Næstved Fjernvarme skal være kendt som en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder og som kan tiltrække kvalificerede medarbejdere.

  • Næstved Fjernvarme skal være kendt som en serviceminded, troværdig, udviklingsorienteret og miljørigtig virksomhed.

  • Næstved Fjernvarme vil være kendt som en innovativ og proaktiv samarbejdspartner i den grønne omstilling, herunder skabe de bedste rammer for fjernvarmebranchen.

  • Varmeprisen skal være blandt den billigste 1/3 af fjernvarmeselskaber i Danmark.

 

Værdigrundlag

 

Åben og troværdig

Ved Næstved Fjernvarme gør vi, hvad vi siger, og vi siger, hvad vi gør.

Vores kommunikation er åben og ærlig i virksomheden og i forhold til omverdenen. Vi lægger fakta på bordet - også når det ikke er behageligt.

 

 

Bæredygtigt

Næstved Fjernvarme driver sin forretning på en ansvarlig og stadig mere bæredygtig måde.

Vi laver ydelser og løsninger, der hjælper vores kunder med at spare naturressourcer og reducere klimapåvirkningen.

Vi spiller en aktiv rolle i lokalsamfundet og er en social ansvarlig virksomhed.

 

 

Kunder og medarbejdere i fokus

Tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder. Vi udvikler den enkelte. Alle i Næstved Fjernvarme er engagerede og har potentiale. Alle har mulighed for at få indflydelse. Kunder og medarbejdere skal føle sig respekterede, værdsatte og retfærdigt behandlet.

Med fokus på kunden er god service, forsyningssikkerhed og billig fjernvarme bærende elementer for vores daglige arbejde.

Vi er dynamiske og agerer hurtigt på ændringer i omgivelserne.

 

FN's 17 verdensmål

 

Som operatør på energimarkedet er det naturligt, at vi beskæftiger os med FN's 17 verdensmål.

Vi har udvalgt nedenstående mål og delmål, som vi arbejder med. Se, hvordan vi arbejder med dem i vores strategiplan.

 

Mål 7 - Bæredygtig energi

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

 

Mål 9 - Industri, innovation og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

 

Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

 

Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

 

Strategiplan

 

Vi opdaterer vores strategiplan 1 gang om året.

Strategien skal beskrive, hvilke veje organisationen skal følge for at nå visionen.

Strategier indeholder formuleringer af kort- og langsigtede mål og arbejdsmetoder. I praksis er det virksomhedens "skaktræk" for at kunne drive en given organisation.

 

//