Vores priser og økonomi

Se, hvad det koster dig at have fjernvarme

Din varmepris, kort fortalt

Fjernvarmen er non-profit og fungerer efter hvile-i-sig-selv-princippet, hvor indtægterne bare skal dække omkostningerne.

Som fjernvarmekunde er din varmepris kort sagt sammensat af tre tal:

En variabel pris for dit forbrug, en fast bidrag ud fra din boligs størrelse og et fast målerleje.

Lægger du dem sammen, får du din forventede varmepris for et år. 

Du finder de nuværende priser i vores takstblad.

Se, hvad du betaler for varmen

 

Afkøling

Jo bedre du er til at udnytte fjernvarmen, jo billigere bliver den. 

 

Derfor har vi indført en motivationstarif, så du spare 1% af det variable bidrag per grad, du ligger under den forventede returtemperatur, men skal betale 1% mere per grad, du ligger over den forventede returtemperatur.

Der er dermed penge at spare, hvis du sender koldt vand tilbage til os.

 

Økonomi

Her finder du vores årsrapporter, budgetter og tidligere taksblade.

Nyheder

Vores administration holder ferielukket

Vores administration holder ferielukket i perioden fra den 15. juli - 4.august 2024. Det betyder at vores telefoner er lukket, ligesom der er lu...

Vi modtager ikke målerdata på dit forbrug.

Vores leverandør af udstyret til hjemtagelse af malerdata lavede 30. juni en opdatering af deres system. Denne opdatering har desværre betydet, a...

Fupopkald, hvor vi benævnes.

Hvis du modtager opkald, med tilbud om besparelse pa fjernvarmen i Næstved og hvor der bedes om oplysninger som bankinformationer og cpr-nummer, s...
//