Administration

 • Hanne Hansen
 • Administrationschef
 • Tager sig af de mere overordnede ting såsom budget, regnskab, IT, lønninger og andre administrative opgaver.
 • Merete Davidsen
 • Bogholder
 • Din kontakt hvis der er spørgsmål til acontorater, flytte- og årsopgørelser, aftaler om betaling mv. Beskæftiger sig endvidere med bogføring, afstemning, betalinger, lønninger, budgetopfølgning, regnskab mv.
 • Karina Finne
 • Bogholder
 • Din kontakt hvis der er spørgsmål til acontorater, flytte- og årsopgørelser, aftaler om betaling mv. Beskæftiger sig endvidere med bogføring, afstemning, betalinger, lønninger, budgetopfølgning, regnskab mv.
 • Tove Hansen
 • Kontorassistent
 • Tove er tit den første du møder ved henvendelse til selskabet, da det er hende, der besvarer dit telefonopkald og sidder i receptionen når du henvender dig personligt. Tove beskæftiger sig bl.a. med bogholderi, ajourfører vores hjemmeside og er vores sekretær.

 • Tina Devika Hansen
 • Kontorassistent
 • Tina varetager primært administration af nye kundeforhold i vores udvidelsesområder

 • Annette Andersen
 • Kontorassistent
 • Annette varetager primært administration af nye kundeforhold i vores udvidelsesområder

Kunde-/serviceafdeling

 • Arne Ulstrup
 • Kundechef
 • Tager sig af de mere overordnede ting i kundeafdelingen, som IT-systemer, tiltag og udvikling samt nye større projekter/kunder der skal tilsluttes.
 • Thomas Hansen
 • Energirådgiver
 • Thomas holder styr på målerparken og foretager kontrol af fjernaflæsning og kontakter dig, hvis dit forbrug ser forkert ud. Thomas holder også øje med din afkøling.

 • Erik Olsen
 • Servicetekniker
 • Du møder typisk Erik i dit hjem i forbindelse med service på målere og installationer. Erik syner ligeledes de nyinstallerede anlæg og tilslutningsanlæg og vil kunne aflægge dig et besøg ved dårlig afkøling.
 • Jakob Søndergaard
 • Servicetekniker
 • Du møder typisk Jakob i dit hjem i forbindelse med service på målere og installationer. Jakob syner ligeledes de nyinstallerede anlæg og tilslutningsanlæg og vil kunne aflægge dig et besøg ved dårlig afkøling.
 • Lars Ole Reesenholt
 • Energimontør
 • Du møder typisk Lars Ole i dit hjem i forbindelse med energioptimering af din fjernvarmeinstallation. Lars Ole syner ligeledes de nyinstallerede anlæg og tilslutningsanlæg og vil aflægge dig et besøg ved dårlig afkøling.

Drift

 • Per Birk Jensen
 • Driftschef
 • Har det overordnede ansvar for drift og produktion

 • Kim Aage Rasmussen
 • Driftsassistent
 • De fem driftsassistenter står for den daglige drift af centralerne. Det kan være driftsassistenterne som betjener dig, hvis du ringer til vores vagttelefon uden for selskabets normale åbningstid.

 • Henrik Frydensberg Hansen
 • Driftsassistent
 • De fem driftsassistenter står for den daglige drift af centralerne. Det kan være driftsassistenterne som betjener dig, hvis du ringer til vores vagttelefon uden for selskabets normale åbningstid.

 • Kim Jørgensen
 • Driftsassistent
 • De fem driftsassistenter står for den daglige drift af centralerne. Det kan være driftsassistenterne som betjener dig, hvis du ringer til vores vagttelefon uden for selskabets normale åbningstid.

 • Flemming Dideriksen
 • Driftsassistent
 • Som du typisk møder i eller ved dit hjem i forbindelse med installation af stikledninger og ved ledningsbrud. Flemming er en del af både anlægs- og driftsafdelingen. Det kan være driftsassistenterne som betjener dig, hvis du ringer til vores vagttelefon uden for selskabets normale åbningstid.

 • Kenneth Bremer
 • Driftsassistent
 • De fem driftsassistenter står for den daglige drift af centralerne. Det kan være driftsassistenterne som betjener dig, hvis du ringer til vores vagttelefon uden for selskabets normale åbningstid.

Anlæg

 • Gert Jensen
 • Anlægs- og souschef.
 • Har det overordnede ansvar for anlægs- og ledningsarbejder

 • Elsa Schiøtt
 • Teknisk Designer
 • Har styr på hvor fjernvarmeledningerne er gravet ned, så har du behov for at kende ledningernes nøjagtige placering, kan du kontakte Elsa.

 • Flemming Dideriksen
 • Driftsassistent
 • Som du typisk møder i eller ved dit hjem i forbindelse med installation af stikledninger og ved ledningsbrud. Flemming er en del af både anlægs- og driftsafdelingen. Det kan være driftsassistenterne som betjener dig, hvis du ringer til vores vagttelefon uden for selskabets normale åbningstid.

Direktion

 • Jens Andersen
 • Direktør
 • Har som direktør det overordnede tekniske og økonomiske ansvar.