Administration

 • Merete Davidsen
 • Bogholder
 • Din kontakt hvis der er spørgsmål til acontorater, flytte- og årsopgørelser, aftaler om betaling mv. Beskæftiger sig endvidere med bogføring, afstemning, betalinger, lønninger, budgetopfølgning, regnskab mv.
 • Tove Hansen
 • Kontorassistent
 • Tove er tit den første du møder ved henvendelse til værket, da det er hende, der besvarer dit telefonopkald og sidder i receptionen når du henvender dig personligt. Tove beskæftiger sig bl.a. med bogholderi, ajourfører vores hjemmeside og er vores sekretær.
 • Karina Finne
 • Bogholder
 • Din kontakt hvis der er spørgsmål til acontorater, flytte- og årsopgørelser, aftaler om betaling mv. Beskæftiger sig endvidere med bogføring, afstemning, betalinger, lønninger, budgetopfølgning, regnskab mv.
 • Hanne Hansen
 • Administrationschef
 • Tager sig af de mere overordnede ting såsom budget, regnskab, IT, lønninger og andre administrative opgaver.

Kunde-/serviceafdeling

 • Arne Ulstrup
 • Kundechef
 • Tager sig af de mere overordnede ting i kundeafdelingen, som IT-systemer, tiltag og udvikling samt nye større projekter/kunder der skal tilsluttes.
 • Thomas Hansen
 • Kundekonsulent
 • Thomas holder styr på målerparken og foretager kontrol af fjernaflæsning og kontakter dig, hvis dit forbrug ser forkert ud. Thomas holder også øje med din afkøling.
 • Erik Olsen
 • Servicetekniker
 • Du møder typisk Erik i dit hjem i forbindelse med service på målere og installationer. Erik syner ligeledes de nyinstallerede anlæg og tilslutningsanlæg og vil kunne aflægge dig et besøg ved dårlig afkøling.
 • Jakob Søndergaard
 • Servicetekniker
 • Du møder typisk Jakob i dit hjem i forbindelse med service på målere og installationer. Jakob syner ligeledes de nyinstallerede anlæg og tilslutningsanlæg og vil kunne aflægge dig et besøg ved dårlig afkøling.

Drift

 • Gert Jensen
 • Projektleder og souschef.
 • Flemming Dideriksen
 • Driftsassistent
 • Som du også typisk møder i eller ved dit hjem i forbindelse med installation af stikledninger og ved ledningsbrud.
 • Erik Enevoldsen
 • Driftsassistent.
 • De fem driftsassistenter står for den daglige drift af værkerne. Det er også driftsassistenterne som betjener dig, hvis du ringer til vores vagttelefon uden for værkets normale åbningstid.
 • Kim Aage Rasmussen
 • Driftsassistent
 • De fem driftsassistenter står for den daglige drift af værkerne. Det er også driftsassistenterne som betjener dig, hvis du ringer til vores vagttelefon uden for værkets normale åbningstid.
 • Jacob Nielsen
 • Driftsassistent
 • De fem driftsassistenter står for den daglige drift af værkerne. Det er også driftsassistenterne som betjener dig, hvis du ringer til vores vagttelefon uden for værkets normale åbningstid.
 • Henrik Frydensberg Hansen
 • Driftsassistent
 • De fem driftsassistenter står for den daglige drift af værkerne. Det er også driftsassistenterne som betjener dig, hvis du ringer til vores vagttelefon uden for værkets normale åbningstid.
 • Helen Nedergaard
 • Teknisk assistent
 • Har styr på, hvor fjernvarmeledningerne er gravet ned, så har du behov for at kende ledningernes nøjagtige placering, kan du kontakte Helen.

Direktion

 • Jens Andersen
 • Direktør
 • Har som direktør det overordnede tekniske og økonomiske ansvar.