Miljø

Sammen sikre vi fremtidens grønnne forsyning

Vi leverer grøn varme

Ved Næstved Fjernvarme kommer ca. 95% af fjernvarmen fra vedvarende energi. Planen er, at 99,5% af varmen skal komme fra vedvarende energikilder i 2028.

Vi har en målsætning om at udvikle nye og mere miljørigtige og effektive former for produktion, distribution og forsyningssikkerhed. Og vil være kendt som en innovativ og proaktiv samarbejdspartner i den grønne omstilling, herunder skabe de bedste rammer for fjernvarmebranchen.

 

Fjernvarmedeklaration

 

Vores fjernvarme er grøn

Vi udleder 107 g CO2 pr. kWh. Det er 39% mindre end en gens. individuel varmepumpe og 109% mindre end et gens. naturgasfyr.

I vores fjernvarmedeklaration kan du se oplysningerne om brændselssammensætning i fjernvarmeproduktionen.

Når fjernvarmen rangeres som grøn i Energistyrelsens CO2-rangering, er CO2-udledningen lavere end en gennemsnitlig individuel luft til vand varmepumpe.

Gul indikerer, at CO2-udledning er det samme som en varmepumpe eller mindre end et gasfyr, mens rød indikerer, at CO2-udledningen er svarende til eller højere end opvarmning med et gasfyr.

 

Mere vedvarende energi

 

Gennemføres projektforslaget om udvidelse af fjernvarmeområdet i perioden 2024 til 2028 i sin helhed reduceres fjernvarmens CO2-udledning med yderligere 10%.

I samme periode vil andelen af vedvarende energi i fjernvarmesystemet stige fra 92,8% til 99,5%.

Udover etablering af fjernvarmenet etableres produktionskapacitet i form af 2 halmkedler på tilsammen 26 MW, 1 elkedel på 30 MW og 2 varmeakkumuleringstanke på hver 2.000 m3.

Det nye produktionsanlæg placeres i det nye erhvervsområde Øverup Krog i det nordøstlige Næstved.

 

Bedre for miljøet

Som fjernvarmekunde er du med på den grønne omstilling

Vi har haft fjernvarme i Danmark siden 1903, og har optimeret, udbygget og udviklet en teknologi, som i dag er en af de mest økonomiske, grønne og effektive måder at opvarme boliger og bygninger på.

 

1,8 millioner boliger har i dag fjernvarme

Fjernvarmenettet er et fællesskab. Jo flere vi er, desto større er de grønne og økonomiske fordele. Så når du vælger fjernvarmen til, gavner det ikke alene dig, men også dine omgivelser.

 

En fremtidssikker og langtidsholdbar løsning

Nye fjernvarmerør har et lavt varmetab og holder i mindst 60 år. Også fjernvarmeinstallationen i hjemmet har en lang levetid på 30 år eller mere.

 

AffaldPlus

 

Hos Næstved Fjernvarme får vi største delen af vores varme fra AffaldPlus.

AffaldPlus er affaldsselskab for Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner. Det er en offentlig virksomhed, ejet af de seks kommuner, som modtager, behandler og sørger for genanvendelse af affald - både det fra vores genbrugspladser og det kommunerne samler ind hos borgerne.

Energien i det affald, der ikke kan genanvendes, bliver udnyttet til el på affaldsenergianlægene i Næstved og Slagelse og overskudsvarmen fra den proces bliver til fjernvarme.

Ved at udnytte energien i vores ikke genanvendelige affald destrueres evighedskemikalier såsom PFAS, PCB og Brommerede flammehæmmere.

I AffaldPlus har de i energiafdelingen et mantra, der lyder, at de skal være dobbelt så gode, som miljøkravene foreskriver. Det er ganske ambitiøst, men de har længe levet op til det og agter at fortsætte.

Læs mere om AffaldPlus og deres arbejde med CO2-reduktion, bæredygtighed, energiproduktion og forsyningssikkerhed.

 

//