Miljø og brændsel (Fjernvarmedeklaration)

Interesserer du dig for, hvordan Næstved Fjernvarme påvirker miljøet?

Udledningen af CO2 fra Næstved Fjernvarme er blevet opgjort til 26,9 kg/GJ leveret til forbrug, hvilket svarer til, at der bliver udledt 96,9 g pr. kWh som du bruger.

Med udledningen på 26,9 kg pr. GJ hører vi til kategorien af grønne fjernvarmeselskaber, idet definitionen på grøn fjernvarmeproduktion er, at man udleder mindre end 38 kg CO2 pr. GJ leveret til forbrug.

Se Næstved Fjernvarmes Fjernvarmedeklaration i skemaet herunder, hvor du også kan se brændselsfordeling og andel vedvarende energi

 

23. juni 2022

 

 

DOWNLOAD
Fjernvarmedeklaration For 2021