Generalforsamling i Næstved Fjernvarme

Her finder du referat og andre vigtige dokumenter fra vores generalforsamlinger.

Læs i øvrigt vedtægterne for information omkring generalforsamling.

 

Om generalforsamlingen

Vi holder iht. vedtægternes §6 ordinær generalforsamling hvert år i maj måned. 

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 uger, ved skriftlig indbydelse til hver enkelt andelshaver med angivelse af dagsordenen.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Referater og dokumenter

 

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2024:
Referat   Bestyrelsens beretning  Slides

Ordinær generalforsamling tirsdag den 23. maj 2023:
Referat  Bestyrelsens beretning  Slides

Ordinær generalforsamling tirsdag den 17. maj 2022:
Referat  Bestyrelsens beretning Slides 

Ordinær generalforsamling den 26. maj 2021:
Referat  Bestyrelsens beretning  Slides  

Ordinær generalforsamling den 22. september 2020 (blev ikke afholdt i maj måned pga. Corona):
Referat  Bestyrelsens beretning  Slides 

Ordinær generalforsamling den 7. maj 2019:
Referat  Bestyrelsens beretning  Slides

Ordinær generalforsamling 25. september 2018:
Referat  Bestyrelsens beretning  Slides

Ekstraordinær generalforsamling 7. februar 2018:
Referat 

Ekstraordinær generalforsamling 17. januar 2018:
Referat  Forslag til vedtægtsændringer  Forklarende brev

Ordinær generalforsamling den 26. september 2017:
Referat Bestyrelsens beretning Slides

Ordinær generalforsamling den 27. september 2016:
Referat Bestyrelsens beretning

Ordinær generalforsamling den 22. september 2015:
Referat Bestyrelsens beretning

Ordinær generalforsamling den 30. september 2014:
Referat Bestyrelsens beretning Redegørelse for over-/underdækning

Ordinær generalforsamling den 24. september 2013:
Referat Bestyrelsens beretning

Ordinær generalforsamling den 25. september 2012:
Referat  Bestyrelsens beretning Tilbud om vekslerunit

2. Ekstraordinære generalforsamling den 17. april 2012 Referat

1. Ekstraordinære generalforsamling den 21. marts 2012 Referat

Ordinær generalforsamling den 28/9-2011:
Referat  Bestyrelsens beretning

Ekstraordinær generalforsamling den 18/8-2011 Referat

//