Næstved Fjernvarmes vedtægter og bestemmelser

Se vores aktuelle vedtægter og bestemmelser

 

Vedtægter

Nye vedtægter vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger 17. januar og 7. februar 2018 og godkendt af Næstved Kommune den 27. februar 2018 - Gældende fra 1. juni 2018.

I vedtægterne kan du finde information om andelshavere, udtrædelsesvilkår, generalforsamling, samt bestyrelse og ledelse.

Almindelige bestemmelser

Trådt i kraft den 1. januar 2022.

Almindelige- og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering beskriver forholdet mellem os som varmeleverandør og vores kunder.

 

Tekniske bestemmelser

Vedtaget 30. januar 2018.

De tekniske bestemmelser er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til Næstved Fjernvarmes ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 

 

Bestemmelser for Serviceabonnement

Disse bestemmelser er gældende, hvor der er indgået aftale om serviceabonnement Model A eller B.

 

//