Valg af serviceabonnement

Ved tilmelding til fjernvarme, skal du vælge én af nedenstående tre serviceabonnementer. 

 

Serviceabonnement model A

• NFV afmonterer og bortskaffer eksisterende fyr samt Varmtvandsbeholder og en eventuel indvendig olietank.

• NFV leverer, tilslutter, servicerer, vedligeholder og reparerer fjernvarmeanlægget mod betaling af et årligt abonnement.

• NFV ejer fjernvarmeanlægget, leje af anlægget er inkluderet i det årlige serviceabonnement.

• NFV er i enhver henseende ansvarlig for, at anlægget i ejendommen er fuldt funktionsdygtigt.

• Eventuelt tilskud til afbrydelse af naturgasleveringen tilfalder NFV.

• Ved valg af model A kan model B ikke vælges efterfølgende.

 

Læs de gældende bestemmelser under vores forretningsbetingelser.

 

Serviceabonnement model B

• Ejer af ejendommen sørger selv for nedtagning af eksisterende varmeinstallation.

• Ejer sørger selv for at få installeret fjernvarmeanlægget. Arbejdet skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.

• NFV leverer, servicerer, vedligeholder og reparerer fjernvarmeanlægget og er i enhver henseende ansvarlig for kompatibiliteten mellem den leverede fjernvarme og fjernvarmeanlægget.

• NFV ejer fjernvarmeanlægget, leje af anlægget er inkluderet i det årlige serviceabonnement.

• Ejer og VVS-installatør aftaler sammen valg af fjernvarmeanlæg.

• Eventuelt tilskud til afbrydelse af naturgasleveringen tilfalder ejer.

 

Serviceabonnement model C
• Ejer af ejendommen sørger selv for alt vedrørende projektering, køb, installation og vedligeholdelse af fjernvarmeanlægget.
• Ejer af ejendommen ejer selv anlægget, og er i enhver henseende ansvarlig for kompatibiliteten mellem den leverede fjernvarme og fjernvarmeanlægget.
• Eventuelt tilskud til afbrydelse af naturgasleveringen tilfalder ejer.