Næstved Fjernvarmes bestyrelse

Bestyrelsen

 • Kristoffer Petersen
 • Formand
 • Forstander
  Indtrådt 28. september 2011
  Valgt som formand på generalforsamlingen i maj 2022 for perioden 2022-2024.

 • Lars Fischer
 • Næstformand
 • Ingeniør, virksomhedsejer og direktør
  Indtrådt 28. september 2011
  Senest genvalgt på generalforsamlingen i maj 2022, for perioden 2022-2024.

 • Birgit Rasmussen
 • Bestyrelsesmedlem
 • Arkitekt, virksomhedsejer og direktør
  Indtrådt 22. september 2015
  Senest genvalgt på generalforsamlingen i maj 2023, for perioden 2023-2025.

 • Peter Frederiksen
 • Bestyrelsesmedlem
 • Ingeniør og Contract Manager
  Indtrådt 28. september 2011
  Senest genvalgt på generalforsamlingen i maj 2023, for perioden 2023-2025.

 • Jens Møller
 • Bestyrelsesmedlem
 • Ingeniør
  Indtrådt 3. november 2011
  Senest genvalgt på generalforsamlingen i maj 2022, for perioden 2022-2024.

 • Mogens Sandahl
 • Bestyrelsesmedlem
 • Direktør
  Indtrådt 17. maj 2022
  Valgt på generalforsamlingen i maj 2023, for perioden 2023-2025.

 • Hanne Sørensen
 • Bestyrelsesmedlem
 • Byrådsmedlem
  Valgt af Næstved Byråd pr. 1. januar 2018

Suppleanter

 • Søren Kongshøj Marcussen
 • 1. suppleant
 • Direktør
  Valgt på generalforsamlingen i maj 2019 og senest genvalgt i maj 2023

 • Betina Bille
 • 2. suppleant
 • Tandlæge
  Valgt på generalforsamlingen i maj 2019 og senest genvalgt i maj 2023

I øvrigt henvises til vedtægterne for Næstved Fjernvarme A.m.b.A. § 7.

Godt bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen ved Næstved Fjernvarme arbejder efter retningslinjerne i ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”, som er udgivet af vores brancheforening Dansk Fjernvarme. Hvert år evalueres kodekset og der udarbejdes en tjekliste som kontrol for om retningslinjerne bliver overholdt.

Som et led i ”godt bestyrelsesarbejde” vurderer bestyrelsen løbende og mindst en gang om året virksomhedens risikostyring. Der udarbejdes ligeledes en tjekliste herfor. ”Godt bestyrelsesarbejde” omfatter også en evaluering af bestyrelsens kompetencer.