Valg af betalingsform for tilslutningsbidrag.

Tilslutning kan ske ved at betale tilslutningsbidraget via grønt omstillingsbidrag. Der findes 2 muligheder (se model 1 og 2) eller som en engangsbetaling (se model 3).

Udgiften for at blive tilsluttet fjernvarme afhænger af ejendommens størrelse og fremgår af nedenstående skema.

Bemærk at nedenstående modeller kun er gældende ved gaskonvertering i perioden 2024 - 2028. 

De anførte priser er gældende for 2024. 

Beskrivelse af de tre modeller:

Model 1 – Grønt omstillingsbidrag uden engangsbetaling

Vælges Grønt omstillingsbidrag uden engangsbetaling vil dette indgå i den løbende aconto opkrævning og fremgå af årsopgørelsen. Det Grønne omstillingsbidrag bortfalder efter 20 år fra tilslutningstidspunktet.

Ved valg af denne betalingsform giver ejeren samtidigt tilladelse til, at betalingsforpligtelsen tinglyses. Betalingsforpligtelsen tinglyses som en deklaration på ejendommen. Omkostningen i forbindelse med tinglysning afholdes af Næstved Fjernvarme.

Model 1 tilbydes i en tidsbegrænset periode i forbindelse med udvidelse af fjernvarmeområdet. 

Model 2 – Grønt omstillingsbidrag med engangsbeløb + årligt bidrag

Vælges Grønt omstillingsbidrag med et engangsbeløb, opkræves dette umiddelbart efter at vi har opnået tilstrækkelig tilslutning, løbende måned + 30 dage. 

Stikledningen etableres tidligst, når NFV har registreret betalingen.

Det resterende grønne bidrag vil indgå i den løbende aconto opkrævning og fremgå af årsopgørelsen. Det bortfalder efter 20 år fra tilslutningstidspunktet.

Model 2 tilbydes i en tidsbegrænset periode i forbindelse med udvidelse af fjernvarmeområdet.

Model 3 – Tilslutningsbidrag som engangsbeløb

Vælges tilslutningsbidraget som engangsbeløb, opkræves dette umiddelbart efter at vi har opnået tilstrækkelig tilslutning, løbende måned + 30 dage.

Stikledningen etableres tidligst, når NFV har registreret betalingen.

 

Ved tilmelding efter projektstart, betales tilslutningsbidraget i henhold til det til enhver tid gældende tarifblad.