Næstved byråd har den 30. august 2022 vedtaget, at Næstved Fjernvarme skal udarbejde et projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet, så flest mulige borgere i Næstved by kan få fjernvarme.

Vi arbejder på nuværende tidspunkt på projektforslaget, hvilket forventes sendt ti Næstved Kommune i starten af 2023.

Når projektforslaget er godkendt hos Kommunen, vil det fremgå, i hvilke områder og i hvilket år, der tilbydes fjernvarme. I skrivende stund forventer vi at kunne starte anlægsarbejdet i 2024 og være færdige i 2028.

For at vi kan tilbyde fjernvarme udenfor de eksisterende og allerede planlagte områder, er vi nu nået til et punkt, hvor vi er nødt til at etablere yderligere varmeproduktion. Vi er derfor i samarbejde med Næstved Kommune i gang med at fastlægge produktionsanlæggets mulige placering. Når placeringen er udpeget, skal vi udarbejde et projektforslag, hvilket tager ca. 4 måneder. Fra Næstved Kommune har modtaget projektforslaget, går der yderligere ca. 4 måneder med myndighedsbehandling.

Projektforslaget skal belyse både kunders og Næstved Fjernvarmes økonomi samt ikke mindst samfundsøkonomien.

Der er flere forhold der har betydning for placering af nyt produktionsanlæg:
Jo lavere omkostninger, jo flere ejendomme har vi mulighed for at tilslutte fjernvarmen. Derfor er en placering tæt på eksisterende ledningsnet at foretrække, da det sænker omkostningerne til etablering af ledningsnet.

Andre hensyn som støj, trafik, arkitektur (store bygninger) mv. taler for en placering med god afstand til beboelsesejendomme og dermed eksisterende ledningsnet, til gengæld giver denne placering øgede omkostninger til en transmissionsledning som forbinder produktionsanlægget med det eksisterende ledningsnet.

Vil du læse mere om Næstved Kommunes varmeplan, kan du linke til den her  - Har du spørgsmål hertil, henvises til Næstved Kommune.