Oversigt over områderne fra 2024 - 2028

FJERNVARME TIL 4.900 EJENDOMME I NÆSTVED BY

Se om du bor i et af de områder, hvor vi forventer at etablere fjernvarme

 

Når vi har åben for tilmelding i de nye områder, tilbyder vi fordelagtige tilslutningsvilkår i en tidsbegrænset periode.

Du kan se vejnavne, tidsplaner og yderligere information under hvert område - er din adresse ikke nævnt under de pågældende områder, har vi ingen aktuelle planer.

Fjernvarmen udrulles i de enkelte områder, når mindst 60% af husstandene har sagt ja-tak til fjernvarme. 

Det er nu muligt at tilmelde sig områderne omkring: 

Skovduevej, Vagtelvej, Kjærvej, Ny Holstedvej, Kalbyrisvej m.fl.

Informationsmøde for ovenstående veje, blev afholdt mandag den 15. april 2024 - du kan se slides fra mødet her

Og læse nyt om områderne her.

 

Tidligere områder, hvor der ikke tilbydes fjernvarme grundet for lille tilmelding i tilmeldingsperioden: 

- Figenvej, Præstøvej, Heimdalvej, Nissehøjen, Elverdalen, Troldehøjen m.fl. 

- Jørgen Jensens Vej, Solvangsvej, Havevej mm. 

- Appenæs

Vi afholdte informationsmøde i Arena Næstved den 29. august 2023 - mødet var for alle interesserede. Her blev planer og betingelser for at modtage fjernvarme, gennemgået. 

Se slides fra vores informationsmøde her. 

Når salgsarbejdet til de enkelte områder starter, afholdes der ligeledes informationsmøder for de enkelte områder. 

I forbindelse med at vi nu og i den kommende tid, tilbyder fjernvarme i mange områder i Næstved, har vi omdelt denne folder.

Tirsdag den 13 juni godkendte Næstved Kommune projektforslaget for fjernvarme til 4.900 ejendomme i Næstved by. Vi har deslige fået tilsagn om statstilskud på 66 mio.kr. 

Fjernvarmenettet etableres over en periode på 5 år fra 2024 til 2028.

Udover etablering af fjernvarmenet skal der etableres produktionskapacitet i form af 2 halmkedler på tilsammen 26 MW, 1 el-kedel på 30 MW og 2 varmeakkumuleringstanke på hver 2.000 m3. Det nye produktionsanlæg placeres i det nye erhvervsområde Øverup Krog i det nord-østlige Næstved.

Den samlede investering beløber sig til 900 mio.kr.

Søger du forklaring på, hvorfor tilslutningsbidraget er stigende, kan du læse vores redegørelse i notatet nedenfor.