Hjælp os og tilmeld dig e-Boks mv.

30. september 2021

Tilmeld dig e-Boks og oplys os din mail-adr. og mobilnr.
og gør det nemmere og billigere for os at kommunikere med dig.

For at vi kan overholde nye EU-regler om information om energiforbrug, så billigt som muligt, har vi brug for din hjælp.

Men først alt det kedelige:

I henhold til EU-reglerne er vi som fjernvarmeselskab, jf. "BEK nr. 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.", forpligtet til at oplyse om energiforbrug.

Vi skal, jf. denne bekendtgørelse, 7 gange årligt i fyringssæsonen, udsende information til jer kunder om, at I kan tilgå forbrugs-oplysninger.

Det generelle behov for digital kommunikation betyder, at vores Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering ændres pr. 1. januar 2022 med tilføjelse af et nyt punkt, 1.5. Punktet vil omhandle kundens forpligtelse til at tilmelde sig e-Boks og holde fjernvarmeselskabet underrettet om gyldig mailadresse og mobilnummer til al nødvendig kommunikation. Ved al nødvendig kommunikation forstås f.eks. driftsforhold, aftaler, årsopgørelser, flytteopgørelser rykkere og lukkevarsler samt indkaldelser til generalforsamling og andre invitationer.

De opdaterede bestemmelser vil blive lagt på hjemmesiden og vil ligeledes blive tilgængelige i eForsyning.

Indsamlingen og behandlingen af oplysningerne sker jævnfør persondataforordningens art. 6b.

 

Vil du allerede nu opdatere dine oplysninger, kan du logge på eForsyning 

 

Vi udtrak den 1. november de udloddede biografbilletter og vinderne har fået direkte besked.