Svendborgvej, Odensevej mv.

Ligger din ejendom på Odensevej  ml. nr. 128-206 og 129-189, Bogensevej ml. nr. 10-48, Assensvej, Fåborgvej og Nyborgvej, kan du nu tilmelde dig fjernvarme.

Arbejdet starter op i 2022.

Har du spørgsmål mens gravearbejdet står på, henviser vi til vores Rådgivende Ingeniørfirma Lyngkilde A/S, hvor områdets beboere kan henvende sig.

Der er åbent for henvendelser:

Mandag - torsdag:  9 - 14
Fredage:  9 - 12

Tlf.:  29811132 (Christina Brandt, Lyngkilde)
Eller du kan skrive mail til: cbr@lyngkilde.dk


Du kan bruge online tilmelding og NemID, hvis du vil tilmelde dig fjernvarme.

I forbindelse med at du tilmelder dig fjernvarme, skal du selv opsige din gas hvis du er gaskunde. Det er dog vigtigt, at du ikke opsiger din gas før du har hørt fra os. Dette fordi vi skal være sikker på hvilken dato du skal angive på din gasopsigelse, da det har indvirkning på om vi kan få del i Energistyrelsens afkoblingspulje.

Udfyld din fjernvarmeleveringsaftale 

Du skal bruge dit NemID.

Har du ikke NemID, kontakt os for fremsendelse af aftale.

 Se eksempel på aftale