Her tilbyder vi fjernvarme i 2023:

Se om du bor i et af de områder, hvor vi forventer at etablere fjernvarme.

Når vi har åben for tilmelding i de nye områder, tilbyder vi i en tidsbegrænset periode fordelagtige tilslutningsvilkår.

Du kan se vejnavne, tidsplaner og yderligere information under hvert område - er din adresse ikke nævnt under de pågældende områder, har vi ingen aktuelle planer.

Fuglekvarteret

Anlægsarbejdet forventes igangsat i april 2023 og der er stadig åbent for tilmelding.

Der bliver ikke tilbudt fjernvarme i Industrivangen

Se hvilke veje der kan få fjernvarme i området

Erantisvej området 

Anlægsarbejdet forventes igangsat i marts 2023 og der er nu åbent for tilmelding.

Se hvilke veje der kan få fjernvarme i området.

Glentevej, Kildemarksvej mv.

Næstved Kommune har den 5. september 2022 godkendt vores projektforslag for området.

Anlægsarbejdet forventes igangsat i august 2023 og der er nu åbent for tilmelding.

Se hvilke veje der kan få fjernvarme i området

Øvrige eksisterende områder

Ligger din ejendom i et område i Næstved by, hvor vi i allerede tilbyder fjernvarme, kan du få fjernvarme og skal betale fuldt tilslutningsbidrag iht. tarifblad. Planlægning af arbejdet igangsættes når aftale er indgået og betaling har fundet sted. Herefter kan tilslutning, pga. materialemangel og stor efterspørgsel, forventes i løbet af 4-6 måneder.

Gå til tilmelding

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 55725665 eller sende en mail til info@naestvedfjernvarme.dk