Du kan tilslutte dig efter forskellige modeller - læs om dem herunder.

Abonnementspris iht. tarifblad.

 

Model A - "Varmemesterordningen"

NFV demonterer og bortskaffer eksisterende fyr, varmtvandsbeholder og evt. indvendig olietank samt leverer, installerer, vedligeholder og ejer tilslutningsanlægget. NFV er i enhver henseende ansvarlig for at anlægget i ejendommen, som anført i ”Beskrivelse af Standardinstallation model A - varmemesterordning”, er fuldt funktionsdygtigt. NFV betaler for kompensation og afbrydelse til Naturgasleverandør.
Model B kan ikke vælges efterfølgende.

Der KAN komme nogle udgifter i forb. med installationen - Læs beskrivelsen her

 

Tilslutningsanlægget er Næstved Fjernvarmes ejendom og installeres iht. vores Tekniske Bestemmelser og skal friholdes for skabe mv. således at isoleringskappe og kabinet frit kan aftages og service kan udføres.

Abonnementet omfatter service og vedligeholdelse af tilslutningsanlægget samt udskiftning af reservedele.

Abonnementet dækker IKKE fejl og mangler, der kan henføres til uagtsomhed fra kundens side eller fejl og mangler på kundens radiatoranlæg.

Ved tilkald af servicebesøg udenfor normal arbejdstid, hvor fejlen kan henføres til kundens eget anlæg, herunder manglende vand eller luft i anlægget, opkræves en udkaldstarif på pt. 2.315,00 kr. inkl. moms (taksten er iht. det til enhver tid gældende tarifblad). 

Model B – ”leje af tilslutningsanlæg”

Ejer sørger for nedtagning af eksisterende varmeinstallation og installation af tilslutningsanlægget til fjernvarme. NFV dimensionerer, leverer, ejer og vedligeholder tilslutningsanlægget og er i enhver henseende ansvarlig for kompatibiliteten mellem den leverede fjernvarme og tilslutningsanlægget. NFV har indberetningsretten og ejer energibesparelsen, der opnås iht. Energiselskabernes energispareindsats. Valg af tilslutningsanlæg aftales mellem ejeren og VVS-installatøren. Ejer betaler for kompensation og afbrydelse til Naturgasleverandør.

 

Tilslutningsanlægget er Næstved Fjernvarmes ejendom og installeres iht. vores Tekniske Bestemmelser og skal friholdes for skabe mv. således at isoleringskappe og kabinet frit kan aftages og service kan udføres.

Abonnementet omfatter service og vedligeholdelse af tilslutningsanlægget samt udskiftning af reservedele.

Abonnementet dækker IKKE fejl og mangler, der kan henføres til uagtsomhed fra kundens side eller fejl og mangler på kundens radiatoranlæg ej heller rørføringen før og efter tilslutningsanlægget.

Ved tilkald af servicebesøg udenfor normal arbejdstid, hvor fejlen kan henføres til kundens eget anlæg, herunder manglende vand eller luft i anlægget, opkræves en udkaldstarif på pt. 2.315,00 kr. inkl. moms (taksten er iht. det til enhver tid gældende tarifblad).

Model C – ”almindelig tilslutning”

Ejer sørger selv for alt vedrørende projektering, køb, installation og vedligeholdelse af tilslutningsanlægget, ejer dette og er i enhver henseende ansvarlig for kompatibiliteten mellem den leverede fjernvarme og tilslutningsanlægget. Ejer betaler for kompensation og afbrydelse til Naturgasleverandør.