Serviceabonnement

Skal vi sørge for, at dit fjernvarmeanlæg altid virker?

Hvad er et serviceabonnement?

Når du skifter til fjernvarme, skal dit nuværende naturgas- eller oliefyr erstattes af et fjernvarmeanlæg.

Et fjernvarmeanlæg koster omkring det samme som et nyt gasfyr.

Du kan vælge mellem 3 forskellige løsninger, når du skifter til fjernvarme:

  

MODEL A

Vi har ansvaret for dit fjernvarmeanlæg

Vi tilbyder at levere, installere, servicere og vedligeholde dit anlæg. Og når dit anlæg er udtjent, så installerer vi et nyt uden ekstra omkostninger.

Prisen er kun 250 kr. pr. måned.

 

Forudsætninger Model A

• NFV afmonterer og bortskaffer eksisterende fyr samt varmtvandsbeholder og en eventuel indvendig olietank.

• NFV leverer, tilslutter, servicerer, vedligeholder og reparerer fjernvarmeanlægget mod betaling af et årligt abonnement.

• NFV ejer fjernvarmeanlægget, leje af anlægget er inkluderet i det årlige serviceabonnement.

• NFV er i enhver henseende ansvarlig for, at anlægget i ejendommen er fuldt funktionsdygtigt.

• Eventuelt tilskud til afbrydelse af naturgasleveringen tilfalder NFV.

• Ved valg af model A kan model B ikke vælges efterfølgende.

 

Løbende vedligeholdelse

Fjernvarmeenheden er NFV’s ejendom. Enheden skal holdes fri af skabe og lignende, så enhedens sorte isoleringskappe og kabinet frit kan tages af, når der skal udføres service.

Serviceabonnementerne omfatter leje, service og vedligeholdelse af fjernvarmeanlægget, samt udskiftning af reservedele, som vist på modelskitsen.

Dog vil der blive opkrævet en betaling på 2.315 kr.* ved tilkaldelse af service, uden for normal arbejdstid**, hvis problemet kan henføres til kundens eget anlæg, herunder manglende vand, defekte radiatorventiler eller ved luft i anlægget.

Fejl og mangler, der enten kan henføres til uagtsomhed fra kundens side eller kundens eget anlæg, er ikke omfattet af serviceabonnementet.

Isolering af rør fra hovedhaner frem til fjernvarmeenheden, må ikke demonteres. Beskadiges isoleringen skal dette meddeles NFV.

*) Gældende takst fremgår til enhver tid af Næstved Fjernvarmes tarifblad.

**) Mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-13. 

 

Løbetid og opsigelse

Vi tilbyder en fleksibel og langvarig ordning, som giver dig tryghed og stabilitet i din varmeforsyning.

Derfor er serviceabonnementet ikke tidsbegrænset og løber, indtil det opsiges
af dig som ejer, eller af os som fjernvarmeselskab.

Du kan opsige serviceabonnementet med 30 dages varsel fra udgangen af et kvartal.

 

Denne beskrivelse opdateres løbende.

  

 

MODEL B

Du sørger selv for installation

Vi køber fjernvarmeanlægget, men du sørger for installation. Vi servicerer og vedligeholder, og når det er udtjent, kan din VVS’er afhente et nyt.

Prisen er ca. 150 kr. pr. måned.

 

Forudsætninger Model B

• Ejer af ejendommen sørger selv for nedtagning af eksisterende varmeinstallation.

• Ejer sørger selv for at få installeret fjernvarmeanlægget. Arbejdet skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.

• NFV leverer, servicerer, vedligeholder og reparerer fjernvarmeanlægget og er i enhver henseende ansvarlig for kompatibiliteten mellem den leverede fjernvarme og fjernvarmeanlægget.

• NFV ejer fjernvarmeanlægget, leje af anlægget er inkluderet i det årlige serviceabonnement.

• Ejer og VVS-installatør aftaler sammen valg af fjernvarmeanlæg.

• Eventuelt tilskud til afbrydelse af naturgasleveringen tilfalder ejer.

 

Løbende vedligeholdelse

Fjernvarmeenheden er NFV’s ejendom. Enheden skal holdes fri af skabe og lignende, så enhedens sorte isoleringskappe og kabinet frit kan tages af, når der skal udføres service.

Serviceabonnementerne omfatter leje, service og vedligeholdelse af fjernvarmeanlægget samt udskiftning af reservedele, som vist på modelskitsen.

Dog vil der blive opkrævet en betaling på 2.315 kr.* ved tilkaldelse af service, uden for normal arbejdstid**, hvis problemet kan henføres til kundens eget anlæg, herunder manglende vand, defekte radiatorventiler eller ved luft i anlægget.

Fejl og mangler, der enten kan henføres til uagtsomhed fra kundens side eller kundens eget anlæg, er ikke omfattet af serviceabonnementet.

Isolering af rør fra hovedhaner frem til fjernvarmeenheden, må ikke demonteres. Beskadiges isoleringen skal dette meddeles NFV.

*) Gældende takst fremgår til enhver tid af Næstved Fjernvarmes tarifblad.

**) Mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-13. 

 

Løbetid og opsigelse

Vi tilbyder en fleksibel og langvarig ordning, som giver dig tryghed og stabilitet i din varmeforsyning.

Derfor er serviceabonnementet ikke tidsbegrænset og løber, indtil det opsiges
af dig som ejer, eller af os som fjernvarmeselskab.

Du kan opsige serviceabonnementet med 30 dages varsel fra udgangen af et kvartal.

 

Denne beskrivelse opdateres løbende.

  

  

MODEL C

Du står selv for dit fjernvarmeanlæg

Du anskaffelser selv fjernvarmeanlæg og indvendig tilslutning ved egen vvs-installatør.

Du har også selv ansvaret for, at anlægget kører som det skal.

 

Forudsætninger Model C

• Ejer af ejendommen sørger selv for alt vedrørende projektering, køb, installation og vedligeholdelse af fjernvarmeanlægget.


• Ejer af ejendommen ejer selv anlægget, og er i enhver henseende ansvarlig for kompatibiliteten mellem den leverede fjernvarme og fjernvarmeanlægget.


• Eventuelt tilskud til afbrydelse af naturgasleveringen tilfalder ejer.

   

Med et serviceabonnement slipper du for besværet – og ansvaret

 

Alle oplyste priser er inkl. moms. Alle takster følger til enhver tid gældende takstblad

   

Fjernvarmeanlæg – bedre komfort og innovativ løsning

Fjernvarmeanlægget sparer energi og plads

Et moderne energieffektivt fjernvarmeanlæg har en lang række innovative funktioner, som gør det nemt for dig at have fjernvarme.

Anlægget leveres med en app løsning, der gør det nemt at regulere varmen i huset.

 

Intelligent styring giver fordele

Fjernvarmeanlægget er udviklet med en kappe, der isolerer fjernvarmeanlægget og sikrer minimalt varmetab.

Forbruget analyseres automatisk og genkender over tid forbrugsmønsteret.

Desuden er fjernvarmeanlægget udført med elektronisk regulator, vejrkompensering, som justerer fremløbstemperaturen til radiatorer eller gulvvarmeslanger i varmeanlægget i forhold til den aktuelle udetemperatur.

Dermed sparer du energi, og du opnår en høj komfort, da temperaturen altid er justeret til dit varmebehov.

Med vores fjernvarmeanlæg har du ikke brug for en varmtvandsbeholder. Vandet opvarmes i det øjeblik, du får brug for det.

Du sparer derved både plads og energi på dit varme brugsvand.

Godt for klima, komfort og økonomi.

 

Nem betjening

Den brugervenlige app på dansk gør det nemt at betjene regulatoren.

Når først regulatoren er justeret til dit varmeanlæg, vil den sikre dig størst mulig energibesparelse og komfort.

Dimensioner

Højde: 80 cm

Bredde: 55 cm

Dybde: 40 cm

Fjernvarmeanlægget kan indbygges i et standard 60´er skab, eller leveres med hvidt kabinet uden beregning.

 

Sådan installeres det nye fjernvarmeanlæg - Model A

 

 1. Vi aftaler, hvor fjernvarmeanlægget vil blive monteret inden opsætning.
  Placering skal være i umiddelbar nærhed af eksisterende installationer.
  Som udgangspunkt vil vi montere fjernvarmeanlægget, hvor det eksisterende fyr er monteret.
    
 2. Vi nedtager og bortskaffer dit eksisterende fyr
  - så der bliver plads og klargjort til opsætning af dit nye fjernvarmeanlæg.
  Bygningsarbejder generelt i forbindelse med fjernelse af gas- eller oliefyr skal du selv klare.
    
 3. Fjernvarmeanlægget tilsluttes eksisterende varme- og brugsvandsinstallationer.
    
 4. Fjernvarmeanlægget tilsluttes til eksisterende elforsyning.
  Vi monterer også en udeføler til temperaturmåling og eventuelt en antenne til fjernaflæsning af fjernvarmemåleren.
    
 5. Når fjernvarmeanlægget er tilsluttet og indreguleret, vil vores tekniker gennemgå installationen med dig.
  Hvis vi har brug for at få adgang til din ejendom for at vedligeholde fjernvarmeanlægget, vil vi selvfølgelig sørge for at vise vores legitimation og give dig besked på forhånd.
    
 6. Bygningsarbejder i forbindelse med fjernelse af gas- og oliefyr skal du selv klare
  - såsom malerarbejde, udbedring af huller m.v.
   

Læs mere i vores ”Bestemmelser for serviceabonnement” og beskrivelse af ”Fjernvarmeinstallationsforløb” på vores hjemmeside.

 

   

Det siger kunderne

 

Henrik slipper for bekymringer om gamle gasfyr-udgifter

Med et 22 år gammelt gasfyr, stod Henrik over for et vigtigt valg: Skulle han investere i et nyt gasfyr eller skifte til fjernvarme?

Den bedste løsning for den lille familie

Andreas og Simone på Åderupvej er glade for, at de har valgt fjernvarme.

Jesper fik besøg da røret dryppede

Røret drypper - nu ryger hele ferieopsparingen 😖
//