Tilslutningsanlæg

Vi tilbyder vores kunder at abonnere på et tilslutningsanlæg med udeføler, hvorigennem vi leverer varme samt varmt brugsvand til ejendommens fordelingssystem. Du kan tegne abonnement efter to modeller som er beskrevet i "Aftale om tilslutningsanlæg" som kan hentes nedenfor, underskrives og sendes til os på mail.

Der er mange fordele ved at udskifte dit anlæg til et af vores anlæg med vejrkompensering - bl.a. mindskes CO2-udledningen.

Det årlige abonnement beregnes iht. gældende tarifblad, ud fra ejendommens kvadratmeter, som er oplyst i BBR.

Vi har en udstillingsmodel du kan se på vores adresse Maglemølle 62, 4700 Næstved.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os.

Se filmen og få inspiration til at abonnere på et tilslutningsanlæg

//