Vi søger en Controller

30. april 2024

På grund af stor vækst udskiller vi økonomifunktionen i en særskilt afdeling. Vi har ansat en ny økonomichef og søger der udover en controller.

Organisatorisk er stillingen placeret i økonomiafdelingen med reference til økonomichefen. Derudover består afdelingen af en kreditorbogholder. Hele selskabets økonomistyring reorganiseres i en ny afdeling, hvorfor der er stor mulighed for indflydelse på stillingens indhold og afdelingens samlede opgavevaretagelse.

Generelt skal kandidaten selvstændigt kunne udføre og bistå økonomichefen med økonomiske analyser, kalkulationer/efterkalkulationer af selskabets ydelser, likviditetsstyring og økonomirapportering til myndigheder, ledelse og bestyrelse. Vi er netop overgået til Microsoft Business i skyen (BC).

Specifikke opgaver som skal løses i tæt samarbejde med økonomichefen:

 • Indberetninger til myndigheder som f.eks. energiproduktionstælling, CO2-regnskaber, priseftervisning og prisanmeldelser.
 • Udarbejdelse af månedlig økonomirapportering, herunder kommentering af afvigelser.
 • Efterkalkulation af anlægsprojekter.
 • Økonomiske rentabilitetsanalyser af investeringer.
 • Deltage i effektiviseringsprojekter af vores forretningsgange.
 • Udarbejdelse af årsrapport og klargøring af materiale til revisor.
 • Udarbejdelse af budget og tilhørende kalkulationer af salgspriser.
 • Analyser og kvalitetssikring af budget-, regnskabs-, og kundedata.
 • Optimering og afstemning af lån, herunder afvikle processen for lånehjemtagelse.
 • Videreudvikling af BC, rapporteringsmodeller, optimering af forretningsgange og implementering af Business Intelligent.

 

Den rette kandidat:

 • Har en uddannelse svarende til HD, HA, registreret revisor o.lign.
 • Du behersker excel-regneark på et højt niveau.
 • Har gode analytiske evner og kan formulere sig klart og tydeligt.
 • Har gode samarbejdsevner og kan indgå i en flad uhøjtidelig organisation med hurtige beslutningsprocesser.
 • Kan arbejde selvstændigt og selv igangsætte analysearbejder, der understøtter selskabets strategi.
 • Har stor interesse og flair for tal og kan se sig selv i mottoet ”rigtige tal til tiden”.

 

Vi tilbyder Næstved Fjernvarme som arbejdsplads. 

 • Et spændende, alsidigt og udfordrende job i et grønt fjernvarmeselskab med stor vækst.
 • Vi tilbyder en varierende arbejdsdag, hvor du selv har stor indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen.
 • Selvstændigt arbejde og dialogbaseret ledelsesstil.
 • 37 timer arbejdsuge med betalt frokost og flekstid.
 • En arbejdsplads i moderne omgivelser med blandt andet fitness-faciliteter.
 • Plads til nytænkning og gode rammer for efteruddannelse. 
 • Forventet lønniveau 40.000 kr.+ Pension. 

 

Tiltrædelse sker efter aftale. Vi afholder løbende samtaler.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør Jens Andersen på telefon 4047 3005 

Ansøgningen sendes til job@naestvedfjernvarme.dk – emne.: controller. 

 

Om Næstved Fjernvarme. 

Næstved Fjernvarme er et forbrugerejet selskab med ca. 7.000 kunder med en medarbejderstab på 24. Vi leverer ca. 220.000 MWh til ledningsnettet om året. Varmen bliver hovedsageligt produceret på affaldsvarme. Som spids- og reservelast har vi 6 kedelcentraler med i alt 13 naturgasfyrede kedler. Vi leverer varme til ca. 65% af Næstved by, og forventer at ekspandere de kommende år, som følge af den grønne omstilling, hvor naturgas skal udfases til fordel for vedvarende energikilder. Vores vision ”Vi vil være den enkelte borgers og virksomheds foretrukne leverandør af varme i Næstved”.