Vi modtager ikke målerdata på dit forbrug.

12. juli 2024

Vores leverandør af udstyret til hjemtagelse af målerdata lavede 30. juni en opdatering af deres system. Denne opdatering har desværre betydet, at vi ikke modtager de sædvanlige aflæsninger.

Når vi igen modtager aflæsningerne, har vi en forventning om, at det ikke vil være på dagsbasis, men kun målerstanden på modtagelsestidspunktet. I eForsyning vil forbruget i perioden blive fordelt ud på de enkelte dage ud fra periodens graddage.

Vi opfordrer til, at du løbende selv holder øje med forbruget og specielt i forbindelse med fraflytning er opmærksom på at notere målerstanden.

Leverandøren arbejder ihærdigt på at løse problemet, men kan i øjeblikket ikke oplyse, hvornår man forventer systemet er oppe at køre igen. 

//