Tilslutningsprocent for Odensevej, Abrikosvej, Præstøvej m.fl. pr. 22-03-2024 - Abrikosvej er også i mål nu!

20. marts 2024
ABRIKOSVEJ ER OGSÅ KOMMET I MÅL!
Det er blevet onsdag igen og vi nærmer os datoen den 31. marts, hvor vi skal finde ud af, om vi når de 60 % og dermed kan få indlagt fjernvarme i nogle af de nedenstående områder.
Tilslutningsprocenten pr. 20. marts 2024 ser pt. ud som følger:
Hovedområde 9:
- delområde. 9a, Dalumvej, Ejbyvej, Odensevej m.fl.: 24% (3.588 m2)
- delområde. 9b, Bolbrovej: 36% (1.823 m2)
Samlet 29% for området.
Hovedområde 10:
- delområde. 10a, Abrikosvej: 61% – ER KOMMET I MÅL 
- delområde. 10b, Daddelvej: 66% – ER KOMMET I MÅL 
- delområde. 10c, Figenvej: 23% (4.297 m2)
Samlet 44% for området.
Hovedområde 11:
- delområde. 11a - Nissehøjen, Elverdalen, Troldehøjen m.fl.: 30% (7.875 m2)
- delområde. 11b - Præstøvej, Heimdalsvej m.fl.: 20% (6.182 m2)
Samlet 26% for området

Tallet i () er det tal i M2 der mangler for at nå de 60% i tilslutning.

Som vi oplyste på informationsmødet i januar, vil vi for god ordens skyld gentage principperne for, hvorledes tilslutningsprocenten opgøres:

1) Har et delområde opnået en tilslutningsprocent på 60 etableres der fjernvarme i området og indgåede kontrakter er bindende.

2) Opnår et delområde mere end 60% overgår de ”overskydende” m2 beregningsmæssigt til et eller flere delområde indenfor eget hovedområde. De overskydende m2 tillægges det delområde, der kan opnå en tilslutningsprocent på 60 og hvor flest får glæde af dem.

3) Giver de ”overskydende” m2 ikke en tilslutningsprocent på 60 indenfor sit eget hovedområde, overgår de overskydende m2 til det delområde, i et andet hovedområde, der kan opnå en tilslutningsprocent på 60 og hvor flest får glæde af dem.

4) ”Overskydende” m2 kan alene medregnes indenfor ovenstående hovedområder.

Det betyder, at ALLE kvadratmeter tæller og ingen går til spilde. 

Har du udfordringer med at tilføje mere end 1 underskriver, så se en video om hvordan du gør det her
Næste og sidste opdatering af tilslutningsprocenten inden udløb af tilmeldingsfristen den 31. marts 2024 er fredag den 22. marts 2024.