Ambassadør-korps

Hjælp fællesskabet med kommunikation om den grønne omstilling

En stor kommunikationsopgave

Før fjernvarmen bliver en realitet skal mange borgere på en gang takke ja til fjernvarme. Det stiller store krav til kommunikationsindsatsen, som i dag foregår på rigtig mange sociale platforme.

Det er ikke muligt for Næstved Fjernvarme at være til stede alle steder. Vi er et forholdsvis lille fjernvarmeselskab med få ansatte, som har begrænset ressourcer til opgaven.

Derfor er vi utrolig glade for alt den hjælp, vi kan få!

 

Borgere i lokalområdet hjælper fjernvarmen på vej

 

Der er derfor behov for at borgere i lokalområdet vil engagere sig i kommunikationen, til dels at italesætte fakta om fjernvarme og til dels virke som katalysator, for viden om fjernvarme og henvise deres naboer til relevante informationskilder, hvor borgerne kan få svar på deres spørgsmål og aflive myter.

”Jeg har afholdt nabomøde om fjernvarme og brugt en del tid på at tale med naboerne om fordele ved fjernvarme.

Jeg er derfor ekstra glad for at det lykkes med at få fjernvarme i mit kvarter.

Jeg var selv meget i tvivl efter at have læst negative overskrifter om fjernvarme, men efter jeg har sat mig ind i fakta og substansen og sammenlignet med alternative varmekilder, er jeg slet ikke i tvivl om at den rigtige løsning er fjernvarme”. 

- Margit Oreby, kommende fjernvarmekunde på Daddelvej.

 

Vi lytter til vores ambassadører 

 

Ambassadørerne virker også som rådgivningsorgan for Næstved Fjernvarme, således at vi med fælles hjælp får tilvejebragt et godt beslutningsgrundlag for den enkelte borger.

Ambassadør-korpset mødes efter behov i tidsrummet kl. 17.00 – 19.00.

 

Medlemmer af ambassadør-korpset er:

- Margit Oreby, Daddelvej -

  tlf. 21670939, mail: margitoreby@hotmail.com

- Jasper Westrup, Halfdan Rasmussens Vej -

  tlf. 40266029, mail: westrupjasper@gmail.com

- Morten Løjmand, Daddelvej

- Kim Jensen, Ejbyvej

- Gert Johansen, Fodbygårdsvej

- Tony Olesen, Kalbyrisvej

- Torben Ravn, Kalbyrisvej

- Henrik Uhrenfeldt Lück, Kjærvej

//