Driftschef

Med fremtidig ansvar for anlægsaktiviteter og souschef-funktionen

Selskabet med 18 medarbejdere leverer varme til 5.300 kunder.
Vi stiller nyeste teknologi til rådighed og "går garanteret ikke ned på udstyret".

Selskabet ledes efter mål og værdigrundlag i en nøje afstemt strategiplan, hvor ledere og medarbejdere i stor grad bestemmer vejen til målene.

Du tilrettelægger selv arbejdsdagen og skaber rammen for en attraktiv og spændende arbejdsplads på selskabets nye moderne domicil på Maglemølle.

Du er en faglig stærk maskinmester eller lignende, som har stor lyst til at lede og fordele arbejdet i driftsafdelingen med 5 driftsassistenter, som deles om vagten.

  • Du bliver ansvarlig for forsyningssikkerhed og levering af fjernvarme frem til den enkelte husstand.

  • Du sikrer forsyningssikkerheden ved høj vedligeholdelsesstand på diverse anlægskomponenter som omløbsskabe, brønde, pumper, gaskedler og vekslere mv.

  • Du refererer til selskabets direktør og indgår i ledergruppen på linje med de øvrige chefer for anlægs-, administrations- og kundeafdelingen.

For yderligere informationer, følg venligst linket til LOHFF Management Consultants A/S som står for rekrutteringen.