Bestyrelsen ved Næstved Fjernvarme arbejder efter retningslinjerne i ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”, som er udgivet af vores brancheforening Dansk Fjernvarme. Hvert år evalueres kodekset og der udarbejdes en tjekliste som kontrol for om retningslinjerne bliver overholdt. Som et led i ”godt bestyrelsesarbejde” vurderer bestyrelsen løbende og mindst en gang om året virksomhedens risikostyring. Der udarbejdes ligeledes en tjekliste herfor. ”Godt bestyrelsesarbejde” omfatter også en evaluering af bestyrelsens kompetencer. 

DOWNLOAD
Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
DOWNLOAD
Tjekskema risikostyring