DOWNLOAD
Referat bestyrelsesmøde 5. februar 2019
DOWNLOAD
Bilag 7.1 - Dansk Fjv. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
DOWNLOAD
Bilag 7.2 - Skema til redegørelse for godt bestyrelsesarbejde 2018
DOWNLOAD
Bilag 7.3 - DF vurdering af NFV's bestyrelsesarbejde
DOWNLOAD
Bilag 8.1 - Foreløbigt regnskabsresultat 1. juni - 31. dec. 2018