DOWNLOAD
Referat bestyrelsesmøde 2. april 2019 til hjemmesiden.pdf
DOWNLOAD
Bilag 15.1 - afskaffelse af kraftvarmekravet.pdf
DOWNLOAD
Bilag 16.1 - budgetopfølgning 2018-12 december.pdf
DOWNLOAD
Bilag 16.2 - Revisionsprotokollat.pdf
DOWNLOAD
Bilag 16.3 - Årsrapport 1_6-31_12-2018.pdf
DOWNLOAD
Bilag 17.1 - revideret budget 2019.pdf
DOWNLOAD
Bilag 18.1 - Udkast til indkaldelse til generalforsamling.pdf
DOWNLOAD
Bilag 18.2 - Bestyrelsens beretning 2018.pdf
DOWNLOAD
Bilag 19.1 - Strategiplan 2019 - godkendt 2019-04-02.pdf