DOWNLOAD
Referat bestyrelsesmøde 21. august 2018 til hjemmesiden.pdf
DOWNLOAD
Bilag 4.1 - budgetopfølgning 2018-05 maj.pdf
DOWNLOAD
Bilag 4.2 - Revisionsprotokollat
DOWNLOAD
Bilag 4.3 - årsrapport 2017-18.pdf
DOWNLOAD
Bilag 5.1 - Revideret budget 2018-2019.pdf
DOWNLOAD
Bilag 6.1 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling.pdf
DOWNLOAD
Bilag 6.2 - bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.pdf
DOWNLOAD
Bilag 8.1 - Dansk Fjernvarme, Kodeks for godt bestyrelsesarbejde.pdf
DOWNLOAD
Bilag 8.2 - Kodeks for godt bestyrelsesarbejde 2018.pdf
DOWNLOAD
Bilag 9.1 Rapport fra Næstved Fjernvarmes brugergrupper 2018.pdf