DOWNLOAD
Referat 11-12-2018
DOWNLOAD
Bilag 45.1 - Sammenstilling af byggeregnskab og finansiering
DOWNLOAD
Bilag 46.1 - Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018
DOWNLOAD
Bilag 47.1 - Budget 2019
DOWNLOAD
Bilag 47.2 - Endeligt godkendt budget 2019