31. januar 2017

DOWNLOAD
Referat bestyrelsesmøde 31. januar 2017
DOWNLOAD
Bilag 64.1 - afgørelse af 20.09.2016 fra Landskatteretten.pdf
DOWNLOAD
Bilag 65.1 - Budgetopfølgning pr. december 2016.pdf