29. august 2017

DOWNLOAD
Referat bestyrelsesmøde 29. august 2017.pdf
DOWNLOAD
Bilag 3-1 - Lovforslag standardomkostninger.pdf
DOWNLOAD
Bilag 3-2 - afgørelse fra ombudsmanden skrivelse af 2017-07-11.PDF
DOWNLOAD
Bilag 3-3 - afgørelse af 6. juni 2017 genoptagelse prisloft 2016 - j.nr. 17-05212.pdf
DOWNLOAD
Bilag 3-4 - Afgørelse Energiklagenævnet dispensation for prisloft 2016.pdf
DOWNLOAD
Bilag 4-1 - budgetopfølgning 2017-05 maj.pdf
DOWNLOAD
Bilag 4-2 - Revisionsprotokollat.pdf
DOWNLOAD
Bilag 4-3 - årsrapport 2017.pdf
DOWNLOAD
Bilag 5-1 - revideret budget 2017-2018.pdf
DOWNLOAD
Bilag 6-1 - udkast til indkaldelse til generalforsamling.pdf
DOWNLOAD
Bilag 6-2 - bestyrelsens mundtlig beretning for året 2016_17.pdf
DOWNLOAD
Bilag 8-1 - Projektforslag Fjernvarmeudbygning i Næstved-05-07-17_.pdf
DOWNLOAD
Bilag 8-2 - Høringsbrev_Projektforslag for konvertering af 14 energidistrikter i Næstved.pdf
DOWNLOAD
Bilag 9-1 – Arbejdsnotat bæredygtig grøn byudvikling i Næstved.pdf
DOWNLOAD
Bilag 9-2 - notat 31-05-2017 emner der kunne indgå i EU-projektet..pdf
DOWNLOAD
Bilag 10-1 - Energi i Susåen Konklusion.pdf
DOWNLOAD
Bilag 10-2 - Energi i Susåen Anbefaling.pdf
DOWNLOAD
Bilag 10-3 - Energi i Susåen rapport på engelsk.pdf