24. oktober 2017

DOWNLOAD
Referat bestyrelsesmøde 24. oktober 2017
DOWNLOAD
Bilag 30.1 - Prisloftudmelding for år 2018.pdf
DOWNLOAD
Bilag 33.1 - Budgetopfølgning 2017-09 september.pdf
DOWNLOAD
Bilag 34.1 - Notat - virksomhedens reelle ejere.pdf
DOWNLOAD
Bilag 35.1 - Vedtægter i skemaform til revidering 2017 - 2 kolonner.pdf
DOWNLOAD
Bilag 35.2 - Tids- og opgaveplan nye vedtægter.pdf
DOWNLOAD
Bilag 35.3 - Dansk Fjernvarme_ vejledning omlægning af regnskabsår.pdf
DOWNLOAD
Bilag 35.4 - Dansk Fjernvarme vejledning Vedtægter.pdf
DOWNLOAD
bilag 37.1 - forespørgsel om opsigelse af leveringsaftale..pdf
DOWNLOAD
Bilag 37.2 - Aftale om levering af varme mellem Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk og Næstved Varmeværk.pdf
DOWNLOAD
Bilag 38.1 - Oplæg til afdækning af årsager til ændringer i kunders tilfredshed med Næstved Varmeværk.pdf