23. maj 2017

DOWNLOAD
Referat bestyrelsesmøde 23. maj 2017.pdf
DOWNLOAD
Bilag 103.1 - Referat Dansk Fjernvarme Generalforsamling 2017.pdf
DOWNLOAD
Bilag 104-1 - Budgetopfølgning 2017-04 april.pdf
DOWNLOAD
Bilag 106.1 - regnskab 2016 - affaldsvarmeprisen.pdf
DOWNLOAD
Bilag 107.1A - Endeligt budget 2017-2018 -. godkendt 23.05.2017.pdf
DOWNLOAD
Bilag 108.1 - Mødereferat - 4. maj 2017 ventilationsanlæg.pdf