19. september 2017

DOWNLOAD
Referat bestyrelsesmøde 19. september 2017
DOWNLOAD
Bilag 22-1 - Mail fra Hans Fossing - forslag til generalforsamling 2017.pdf
DOWNLOAD
Bilag 23-1 - Talepapir - ændring af bestyrelsens honorar.pdf