14. marts 2017

DOWNLOAD
Referat bestyrelsesmøde 14. marts 2017
DOWNLOAD
Bilag 74-1 mail Energitilsynet - grundlag prisloft 2016.pdf
DOWNLOAD
Bilag 75-1 - budgetopfølgning 2017-01 januar.pdf
DOWNLOAD
Bilag 78-1 - Strategiplan 2017 - godkendt 2016-03-14.pdf
DOWNLOAD
Bilag 79-1 - Notat overskudsvarme fra Ardagh.pdf
DOWNLOAD
Bilag 79-2 - Referat Ardagh 21 februar 2017.pdf