DOWNLOAD
referat bestyrelsesmøde 23. august 2016
DOWNLOAD
Bilag 9-1 - skrivelse til Dansk Fjernvarme - Selskabsgørelse af affaldsbrændingsanlæg.pdf
DOWNLOAD
Bilag 9-2 - Svar fra Lars Chr. Lilleholt.pdf
DOWNLOAD
Bilag 10-1 - budgetopfølgning 2016-06 maj.pdf
DOWNLOAD
bilag 10-2 - revisionsprotokol 2015_16.pdf
DOWNLOAD
Bilag 10-3 - årsrapport 2015-16.pdf
DOWNLOAD
bilag 11-1 - revideret budget 2016-2017.pdf
DOWNLOAD
bilag 12-1 - Indkaldelse til generalforsamling.pdf
DOWNLOAD
bilag 12-2 - bestyrelsens beretning 2016.pdf
DOWNLOAD
Bilag 13.1 - Brev fra Dyssegårdsparken vedr. Forsyningssikkerhed.pdf