DOWNLOAD
referat bestyrelsesmøde 20. december 2016
DOWNLOAD
Bilag 48.1 - Budgetopfølgning pr. november 2016.pdf
DOWNLOAD
Bilag 50.1 - Energispareordning anmodning om tilslutning til 2016-2020 aftale.pdf
DOWNLOAD
Bilag 50.2 - Energispareaftalen udsnit fra Dansk Fjernvarmes hjemmeside.pdf
DOWNLOAD
bilag 51.1 - mail af 19-12-2016 fra Dansk Fjernvarme.pdf
DOWNLOAD
Bilag 51.2 - udkast til nye vedtægter Dansk Fjernvarme.pdf