DOWNLOAD
Referat 17. maj 2016
DOWNLOAD
bilag 82-1 - varmeregnskab 2015 fra Affaldplus.pdf
DOWNLOAD
Bilag 83-1 - budgetopfølgning 2016-04 april.pdf
DOWNLOAD
bilag 85-1 - Energitilsynets afgørelse vedr.pdf
DOWNLOAD
Bilag 85-2 - budget 2016-2017.pdf
DOWNLOAD
Bilag 86-1 - SETs afgørelse vedr AffaldPlus' ansøgning om dampprisloft 2016 - j.nr. 1511545.pdf
DOWNLOAD
bilag 87-1 - Screening af kølevandsprojekt.pdf
DOWNLOAD
Bilag 88-1 - Screening af Fuglekvarteret.pdf
DOWNLOAD
Bilag 89-1 - aftale_om_ny_regulering_paa_fjernvarmeomraadet.pdf