DOWNLOAD
Referat bestyrelsesmøde 01 marts 2016
DOWNLOAD
Bilag 70-1 - Strategiplan 2016 - godkendt 2016-03-01.pdf
DOWNLOAD
bilag 70-2 - Notat fra Næstved Varmeværks bestyrelses drøftelser med politikerne.pdf
DOWNLOAD
bilag 70-3 - Konklusioner på Næstved Varmeværks bestyrelses drøftelser af strategi 2016.pdf
DOWNLOAD
Bilag 71-1 - budgetopfølgning 2016-01 jan.pdf
DOWNLOAD
Bilag 72-1 - Åbent brev til minister om salg af gasdistributionsnet.pdf