DOWNLOAD
referat bestyrelsesmøde 20. januar 2015
DOWNLOAD
Bilag 45-1 - Svar vedr garantiprovision.pdf
DOWNLOAD
bilag 45-2 Bindende svar SKAT tilslutningsbidrag.pdf
DOWNLOAD
bilag 46-1 - Konverteringstilbud Juni 2015 G-2278 - 200630802.pdf
DOWNLOAD
bilag 46-2 - Konverteringstilbud Juni 2015 G-2278 - 200529558.pdf
DOWNLOAD
bilag 47-1 projektforslag - Holbergsvej 2015 - selskabsøkonomi.pdf
DOWNLOAD
bilag 47-2 - samfundsøkonomi - Holbergsvej.pdf
DOWNLOAD
bilag 48-1 - Forslag til ændring af alm. bestemmelser - til godkendelse i bestyrelsen.pdf
DOWNLOAD
bilag 49-1 - Næstved Varmeværk_bestyrelsesnotat_21_12_2014.pdf
DOWNLOAD
bilag 49-2 - forretningsmodel_for_udfasning_af_oliefyr.pdf
DOWNLOAD
bilag 50-1 - aconto varmepris 2015.pdf
DOWNLOAD
bilag 51-1 - budgetopfølgning 2014-12 december.pdf
DOWNLOAD
bilag 52-1-1 - Hensigtserklæring Dyssegårdsparken.pdf
DOWNLOAD
bilag 53-1 - sagsforløb - el-indtægt.pdf