DOWNLOAD
Referat bestyrelsesmøde 19. maj 2015
DOWNLOAD
Bilag 88-1 - Ansøgningsskema Dansk Fjv. F&U-konto.pdf
DOWNLOAD
bilag 89-1 - Resultat af fjernvarmeeftersyn.pdf
DOWNLOAD
Bilag 91-1 - Affaldplus varmeregnskab 2014 - afstemning.pdf
DOWNLOAD
Bilag 91-2 - afregning af varmepris 2014 - affaldplus.pdf
DOWNLOAD
Bilag 92-1 - budgetopfølgning 2015-04 april.pdf
DOWNLOAD
Bilag 93-1 - Budget 2015-2016.pdf
DOWNLOAD
bilag 95-1 - Energiklagenævnets afgørelse (j.nr. 1021-14-45).pdf