DOWNLOAD
Referat til hjemmesiden 18. august 2015
DOWNLOAD
bilag 10-1 - studietur til Oslo - varmepumper.pdf
DOWNLOAD
bilag 11-1 budgetopfølgning 2015-05 maj.pdf
DOWNLOAD
Bilag 11-2 - revisionsprotokollat 2014-15.pdf
DOWNLOAD
bilag 11-3 - årsrapport 2015.pdf
DOWNLOAD
bilag 11-4 - regnskab 14-15 - Udtalelse om besvigelser.pdf
DOWNLOAD
bilag 12-1 - revideret budget 2015-16.pdf
DOWNLOAD
bilag 13-1 - udkast til indkaldelse generalforsamling 2015.pdf
DOWNLOAD
bilag 13-2 - bestyrelsens mundtlige beretning 2014-15.pdf
DOWNLOAD
bilag 14-1 - resultat af udbud af lånetilbud.pdf
DOWNLOAD
Bilag 14-2 - lånefinansiering - anlæsaktiver 2014-15.pdf
DOWNLOAD
bilag 16-1 - endeligt jubilæumsskrift.pdf
DOWNLOAD
bilag 17-1 - Resultat bestyrelsesevaluering maj 2015.pdf
DOWNLOAD
Bilag 18-1 - Tilladelse til ophævelse af fredskovspligt samt ophævelse af skovbyggelinje.pdf