DOWNLOAD
referat bestyrelsesmøde 17-02-2015
DOWNLOAD
Bilag 59-1 - Svar fra Rasmus Helveg Petersen vedr sagsbehandlingstider i Energitilsynet.pdf
DOWNLOAD
bilag 59-2 Affaldplus aconto varmepris 2015.pdf
DOWNLOAD
bilag 59-3 Energistyrelsen - høringsudkast - dispensation prisloft 2015.pdf
DOWNLOAD
bilag 59-4 - Affaldplus Beskyttelse af varmeforbrugerne.pdf
DOWNLOAD
Bilag 61-1 - udkast til nye Tekniske Bestemmelser.pdf
DOWNLOAD
bilag 63-1 - undersøgelse ikke-kunder i Hvedevænget-kvarteret.pdf
DOWNLOAD
bilag 63-2 - brugerundersøgelse - nye kunder Hvedevænget.pdf