DOWNLOAD
Ref 2014-04-08
DOWNLOAD
bilag 93-1 - Svarskrivelse 2014-03-17 Næstved Kommune - klage over byrådets sagsbehandling.pdf
DOWNLOAD
bilag 94-1 - referat fra Møde 2014-03-19 med Næstved Kommune vedrørende planforhold.pdf
DOWNLOAD
bilag 94-2 - Næstved kommune - notat om alternative placeringer.pdf
DOWNLOAD
bilag 94-3 - bilag til notat om alternative placering af flisværk.pdf
DOWNLOAD
bilag 95-1 - årsrapport 2013 Foren Danske Kraftvarmeværker.pdf
DOWNLOAD
bilag 96-1 - Cowis vurdering af konkurrenceforslag.pdf
DOWNLOAD
Bilag 97-1 - budgetopfølgning 2014-02 februar.pdf
DOWNLOAD
bilag 98-1 - 2013-08-26 mail fra energitilsynet - indregningstidspunkt.pdf
DOWNLOAD
bilag 98-2 - 2013-09-24 Næstved Varmeværks klage over varmepris 2012 .pdf
DOWNLOAD
bilag 98-3 - 2013-11-01 HORTENs kommentar til klagen.pdf
DOWNLOAD
bilag 98-4 - 2013-11-13 Næstved Varmeværks kommentarer til HORTENs skrivelse.pdf
DOWNLOAD
bilag 98-5 - 2014-03-19 HORTENs kommentar til NVVs skrivelse.pdf
DOWNLOAD
bilag 98-6 - 2014-03-28 kommentar til Horten's skrivelse.pdf