DOWNLOAD
Ref 26-08-2014
DOWNLOAD
bilag 11-1 - NVV version Aftale om flytning af veksler.pdf
DOWNLOAD
bilag 11-2 - AffaldPlus version Aftale om flytning af veksler.pdf
DOWNLOAD
bilag 11-3 - Teknisk vurdering af kapaciteten ved Sct Jørgens Park.pdf
DOWNLOAD
bilag 12-1 - 2014-06-24 Notat udskiftning af målere.pdf
DOWNLOAD
bilag 13-1 - revideret budget 2014-2015.pdf
DOWNLOAD
bilag 14-1 - oversigt anlægsinvesteringer 2013-14.pdf
DOWNLOAD
bilag 14-2 - sammenligning af lånetilbud 2013-14.pdf
DOWNLOAD
bilag 15-1 - budgetopfølgning 2014-05 maj.pdf
DOWNLOAD
bilag 15-2 - revisionsprotokollat 2013-14.pdf
DOWNLOAD
bilag 15-3 - årsrapport 2014.pdf
DOWNLOAD
bilag 16-1 - Dagsorden til generalforsamlingen.pdf
DOWNLOAD
bilag 16-2 bestyrelsens mundtlige beretning -tilrettet
DOWNLOAD
bilag 17-1 - 2014-07-02 - Projektgodkendelse for biomasseværk og fjernvarmeudvidelser.pdf