DOWNLOAD
referat 21-10-2014
DOWNLOAD
bilag 23-1 - afrapportering DBDH - årsmøde.pdf
DOWNLOAD
Bilag 26-1 - Budgetopfølgning pr. september 2014.pdf
DOWNLOAD
bilag 27-1 - Energiklagenævnet afgørelse røggaskondensering Affaldplus.pdf
DOWNLOAD
Bilag 29-1 - SKAT - gennemført kontrol af energiafgifter.pdf